MEDLEMMAR

Tills vidare har vi ingen chans i denna webshop att selektera rabatterade produkter till fullvärdiga medlemmar.

Vi kommer att så snart vi hinner lägga ett dokument på medlemssidan på Facebook där produkter, priser och tillvägagångssätt är beskrivet.